بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 1,396,664,924,898 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,960 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,027,886 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,008,644 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,388,390

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فراز اندیش نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/10/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

حسين غياثي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي*

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها