Menu

اهداف

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 یا 2-2-3 می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اكثر وجوه خود را صرف خريد اوراق بهادار مي كند در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود :

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠% از دارايي هاي صندوق
اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق
اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس حداقل 30 درصد از دارائی های صندوق
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان