لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نوين سامان
سود دوره اي
به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نوين سامان مي رساند كه سود تقسيم شده براي دوره سه ما ...
ادامه ...

پرداخت سود دوراه اي
به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نوين سامان مي رساند،سود تقسيم شده به سرمايه گذاران ص ...
ادامه ...

پرداخت سود دوره اي
به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نوین سامان مي رساند،سود تقسيم شده به سرمايه گذاران ص ...
ادامه ...

تمدید فعالیت صندوق
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نوین سامان می رساند، مدت زمان فعالیت صندوق با تایید  ...
ادامه ...

صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نوين سامان در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢١/١٠/١٣٨٨
مدیر صندوق : تامين سرمايه نوين
متولی صندوق : مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه
ضامن نقد شوندگي : بانك سامان
ضامن جبران خسارت یا سود : بانك اقتصاد نوين
مدیر ثبت : بانك سامان
مدیر سرمایه گذاری : ندا نعمتیان - عباس گمار - مژده بادي اللهي
حسابرس : موسسه حسابرسي شاخص انديشان
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (١٢/١٢/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٢٠٨,٤٢٩,٥٠٩,٨٨٢
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٣١,٧٧٩
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٢٩,٣٦٣
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٢٩,٣٦٣
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٢٠٢,٤٨٤
 
 
FusionCharts.
FusionCharts.